Анкета България

Анкета за концесията за златото на България

Споделете в мрежата

Гласувайте в анкетата, като имате възможност да посочите повече от един отговор. Анкетата е анонимна и има за цел единствено да проучи общественото мнение.

Концесията за златото е отдадена за 1,5% от обявения добив. Считате ли, че