България Геополитика Горбачов ЕС Журналистика НАТО Общество Политика Русия САЩ СССР

БИЛ ЛИ Е ГОРБАЧОВ АМЕРИКАНСКИ АГЕНТ?

Споделете в мрежата

АВТОР: РУМЕН ДЕЧЕВ

1. Дискусията за „перестройката”
Кончината миналия месец на 90-годишния Горбачов разпали отново дискусията за перестройката, нейните резултати и ролята на последния генерален секретар на ЦК на КПСС. В общественото пространство се наложиха две мнения, защитавани упорито от хора с противоположен светоглед.

Първото, идващо от „демократите” и „европейците”, т.е. от хората с прозападна нагласа, подхранвани с идеи от участниците в глобалистките НПО, смятат „перестройата” за велико събитие, а Горбачов за голям политик, унищожил тоталитаризма, проправил път на демокрацията и свободата. Като се имат предвид резултатите, до които доведе преустройството – разрушаването на икономическия потенциал на Съветския съюз, тежките междунационални конфликти, формирането на нова олигархия и разграбването, наред с унищожаването на националното богатство, деградирането на социалните условия на живот на хората и демографската катастрофа – една такава теза едва ли може да се вземе на сериозно. Тя е напълно откъсната от фактите на действителността и е свидетелство преди всичко за социално психологически настроения и поддатливост на идеологически внушения.

Второто мнение, което владее широк кръг от привърженици на социализма, представя „перестройката” като целенасочен акт на разрушение на едно успешно и щастливо общество, изградено от Сталин и добило разцвет през Брежневската епоха. А Горбачов е разглеждан просто като американски агент, който срещу заплащане унищожил Съветският съюз. Тезата е дълбоко абсурдна, но все пак се съобразява с реалните последици от „перестройката” на Горбачов. В този смисъл тя не е просто (или не e само) социално психологическо състояние и заслужава да бъде анализирана, за да могат да се разкрият истинските причини на това, което се случи в „историческата Русия” (СССР) в периода 1985-1991 г., известен като „перестройка”, т.е. преустройство на социализма. Тъй като темата е доста сложна, в този текст ще разгледам само тезата за Горбачов като агент. Нейното отхвърляне е предпоставка да се разгледа темата за кризата в съветското общество и истинските причини, довели до „перестройката”.

2. Американски агент ли е Горбачов?
Вече посочих, че самата теза е абсурдна. Защо? Защото агент означава лице, поставено под чужда зависимост, което изпълнява на договорна основа инструкциите на организацията страната, която го е вербувала. Бидейки начело на втората по мощ страна в света, Горбачов по презумпция няма основание да изпълнява поръчка за нейното разрушаване. Защото властта и могъществото, като висша ценност за един политик, Горбачов ги притежаваше и няма как, сам да работи срещу собствената си власт и могъщество. Още повече, че титлата генерален секретар на ЦК на КПСС се считаше в онези времена за пожизнена. Да работи сам срещу себе си би противоречало на човешката природа и логиката на дейността на индивида.

В исторически план имаме примери по-скоро за обратното, какъвто е случаят със Садам Хюсеин. Агент на ЦРУ, добирайки се до властта и искайки да изгради мощна държава, на която да е начело, той къса всякакви връзки с американците, превръща се в най-големия им противник. В други познати случаи, когато някакъв политически субект се стреми към властта и е подпомогнат в това начинание от чужда сила, той се ангажира с някакво конкретно политическо действие, по-често да върне вложениите в него пари с огромна печалба. Такъв е случаят напр. с Ленин, подпомогнат от германците. Ленин се ангажира да сключи сепаративен мир и го прави в Брест. На инвестициите в революцията от страна на Уолстрийт се отговаря с огромни плащания, напр. „Локомотивната афеа”, при която се изнася златния резерв на страната за фиктивна покупка на 1000 локомотива, които така и не са доставени. Но самите болшевики вярват, че изграждат комунизма, а не че унищожават страната.

Но вън от тази принципна постановка много ясно конкретно даказателство, че Горбачов не е никакъв американски агент е случаят с агента на КГБ Олдридж Еймс, вербуван през 1985 г., точно след като Горбачов е дошъл на власт. Еймс, който ръководи съветският отдел на ЦРУ, работи активно за СССР срещу САЩ. Той предава 25 важни американски агенти в СССР, които са заловени и осъдени, а 10 от тях са разстреляни. Абсолютно невъзможно е това да се случи, ако Гобачов е бил агент на ЦРУ. Олдридж Еймс е разкрит от ФБР, заловен и осъден едва през 1993 г., когато на власт вече е дошъл Борис Елцин.

Трябва обаче да уточним, че, ако при всъпването си във властта Горбачов не е бил американски агент, то с времето, бидейки неспособен да се справи с връхллитащите СССР проблеми и търсейки подкрепа от САЩ и Запада, той изпада в зависимост от тях. Въпреки това той не мисли да унищожи СССР, а да го запази, макар и под друга форма. През юли 1991 г. Горбачов внася проект за Съюз на суверенните държави, който предвижда създаване на конфедерация от бившите съветски републики с обща отбрана, парична единица и външна политика. Елцин е който унищожава горбачовия проект, а с това и възможността СССР (или историческа Русия) да продължи да съществува под друга форма.