Ваксината Дълбоката държава ЕС Зелен сертификат Концлагери Корпорации Нов Световен Ред Общество Софтуер

ЕС СЕ ПРЕВРЪЩА В ЦИФРОВ КОНЦЛАГЕР

Споделете в мрежата

Едно мобилно приложение ще замени всички документи за европейците

На 29 февруари Европейският парламент гласува за одобрение на регламента eIDAS 2.0. В съответствие с този нов регламент ще бъде въведен портфейлът EUDI, иновативен комплекс, предназначен да улесни европейците да се идентифицират в ЕС.

Цифровият портфейл на ЕС е предназначен за удостоверяване и достъп до публични и частни услуги онлайн и офлайн, както и за съхранение, обмен на документи и електронни подписи.

Системата ще предостави контролен панел за поверителност, който ще позволи на потребителите да имат пълен контрол върху своите данни. Новата система за цифрова идентичност също ще предостави на гражданите на ЕС трансграничен цифров достъп до ключови държавни услуги.

Това на пръв поглед полезно нововъведение, крие огромни рискове за налагане на тотален контрол върху гражданите на Европейския съюз. Например, при отказ на ваксинация ви блокират цифровия портфейл.
Защо мълчат българските евродепутати за тази заплаха срещу човешките ни права?
Защо не кажат как са гласували?

Линк към сайта на Европейския парламент:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0117_BG.html