Геополитика Дълбоката държава Корпорации Общество Православно Християнство Световен икономически форум (СИФ)

КЛАУС ШВАБ: „БОГ Е МЪРТЪВ“ (видео)

Споделете в мрежата

Бог е мъртъв, според Световния икономически форум (СИФ), който също така заяви, че „Исус е фалшива новина“ и че лидерите на СИФ са „придобили божествени сили“, за да управляват човечеството. Според СИФ се е появила нова световна религия, която обединява цялото човечество в поклонение пред олтара на науката за климата, технокомунизма и евгениката.

Дясната ръка на Клаус Шваб, Ювал Ноа Харари, обяви, че СИФ е успял толкова много в плановете си, че „придобива божествени сили“ на „създаване и унищожаване“
Харари също обещава, че СИФ ще превърне хората в богове. Според СИФ Исус е фалшива новина, Бог е мъртъв и вие нямате душа. Вие сте „хакнато животно“, което няма капацитет за свободна воля.

ВИДЕО:

https://rumble.com/v1wy7me-klaus-schwab-god-is-dead-and-the-wef-is-acquiring-divine-powers.html