Геополитика Икономика Корпорации Общество

НЕПРЕДВИДЕНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕПРЕДВИДЕНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ

Споделете в мрежата

ПРЕВОД: ЮЛИАНА ИЛИЕВА

• Десетилетия изкривявания от страна на централната банка завземане на пазарни дялове от картели и монополи напълно унишожиха „пазарите“, разрушавайки тяхната самокоригираща се динамика.

• Нежеланите последствия водят до неочаквани проблеми, които може да нямат лесни решения. Възникват съвсем различен набор от проблеми, доколкото непредвидените последствия имат своите непредвидени последствия . Това е проблемът със сложните нововъзникващи системи като икономики, общества и глобални вериги за доставки: обратната връзка на системата, точките на въздействие и праговите значения на прехода към нова фаза не винаги са видими или предсказуеми, но тези динамики имат потенциала да доведат до превръщането на каскадата от малки повреди в системен колапс.

• Непредвидените последици от непредвидените последици се наричат ​​ефекти от втори ред : последствията имат свои собствени последствия

• Така например, вие подсилвате икономиката си с огромни стимули след блокиране, което обърка потребителите и глобалните вериги за доставки, смазвайки както търсенето, така и предлагането, и изведнъж получавате галопираща инфлация, тъй като търсенето се връща, докато веригите за доставки остават объркани.

• Предполагането, че нефтът и природният газ винаги ще бъдат в изобилие, имаше смисъл, когато те бяха в изобилие, но геополитическите сили изритаха това предположение в канавката. Всички успокояващи икономически истории, които си казахме – енергията е само 3,5% от икономиката и бюджета на разходите на домакинствата, така че разходите наистина нямат значение – падат от скалата, когато наличността и предлагането се превърнат в първостепенни проблеми, определящи цената.

• Пренасочването на критичното промишлено производство към неприятелите, така че корпорациите да могат да максимизират печалбите си, като същевременно намалява качеството на стоките и услугите, изглеждаше добра идея, докато не станат очевидни потенциалните разходи от тази зависимост от заклетите врагове.

• Предполагането, че нефтът и природният газ винаги ще бъдат в изобилие имаше смисъл, когато те бяха в изобилие, но геополитическите сили изхвърлиха това предположение на боклука. Всички успокоителни икономически истории, които си разказвахме – енергията е само 3,5% от икономиката и бюджета на разходите на домакинствата, така че разходите наистина нямат значение се сгромолясват, когато наличността и предлагането се превърнат в първостепенни фактори, определящи цената.

• Тези 3,5% губят значение, когато енергията не е достатъчно за задоволяване на търсенето и някой губи играта на „музикални столчета“ .

• Следва фантазията, че паричната политика, наложена от централните банки, контролира инфлацията. Неудобната реалност е, че паричната политика на централната банка е подобна на изграждането на пясъчни замъци на плажа: когато приливът намалява, замъците изглеждат великолепни. Когато приливът се покачва, пясъчните замъци бързо се отмиват.

• Инфлацията всъщност е следствие от много по-големи сили, които централните банки не контролират: демография (предлагане на работна сила ), социални промени (тихо напускане, лежане, оставяне да изгние), доставка на основни полезни изкопаеми/материали, потоци от капитал от частния сектор и най-важното – производителността на капитала, труда и държавната политика.

• Инфлационната вълна се обърна и сега нараства.Този прилив е постепенен и временно ще бъде обърнат от пренасищането на предлагането, което неизбежно следва изкуствения дефицит и дефлационното въздействие при пукането на балоните на кредитните активи. Но тези обрати ще бъдат временни и подвеждащи: инфлационната тенденция се обърна поради структурни причини, несвързани с балони на кредитни активи и временно пренасищане.

• Другата фантазия е, че „пазарите се самокоригират“ и ще се оправят сами. Неудобната реалност е, че понякога пазарите се подреждат сами, като се сриват, защото доброто прочистване е единственото лекарство за десетилетия изкривяване, манипулация, измами, злоупотреби и мъртвата хватка на картелите и монополите, чийто единствен изход е да удушат пазарните сили позволяват безпрепятствена спекулация и контрол върху това, което се представя като „пазари“.

• Десетилетията на изкривявания от страна на централните банки и завземане на регулаторни/пазарни дялове от страна на картели и монополи напълно разрушиха „пазарите“, унищожавайки тяхната самокоригираща се динамика.

• Ето защо катастрофата е цар.

• Това е крайната ирония на Непредвидените последици от Непредвидените последици: колкото повече вътрешни хора и елити се опитват да „поправят“ каскадата от Непредвидени последици от втори ред, толкова повече Непредвидени последици отприщват.

• Поправянето на съществуващите изкривявания и печалбарство няма да помогне. Изчистването на бъркотията изисква срив на всички изкривявания и печалбарски измами на картелите и монополите, поради което казвам, че крахът е цар.

Чарлз Хю Смит е независим журналист от 22 години. Неговият уеблог привлича над два милиона посещения годишно с уникални анализи на глобалните финанси, енергия, култура и политическа икономия.