Призив

Споделете в мрежата

ПРИЗИВ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

Промяната след 10 ноември не премахна недъзите на комунизма, а прибави нови. Бе извършен погром над българската държавност, икономика и култура. Водещи позиции в страната зае формиралата се по престъпен начин олигархия и организираната престъпност. Традиционните ценности бяха охулени, а националната интелигенция изместена от антибългарски НПО и фондации. „Преходът“ прие формата на геноцид – унищожаване на материалните и духовни условия за живот, преждевременна смърт на стотици хиляди хора, милионна емиграция, демографска катастрофа, която заплашва самото съществуване на нацията. Криминалните характеристики на „прехода“ и привнесения западен неолиберален модел имаха същите резултати както и прякото физическо унищожение. Ако деструктивните тенденции продължат, след 10-15 години България няма да я има. За половин век ще бъде ликвидирана хилядолетна държавност и цивилизация.

Основната причина за трагично състояние на българския народ е загубата на национален суверенитет, липсата на автентична национална алтернатива, властта на лъжесоциални и лъжепатриотически партии. Крайно ни е необходима политическа организация на почтените хора в България. Призоваваме всички родолюбци да създадем на основата на ясни морални критерии политическа алтернатива на съществуващия ред, като се обединим около следните безспорни цели:

1. Да бъде обявено състоянието, в което изпадна българският народ, и политиката, довела до това състояние, за геноцид.

2. Най-голяма опасност за българската нация днес представлява властта на обвързаното с криминални структури правителство на ГЕРБ. Свалянето му от власт е необходима предпоставка за отваряне процеса на Възраждане. Обединяване на всички честни български граждани, незавсимо от политическите им убеждения, за свалянето на гербаджийското правителство е основна наша цел.

3. Забрана на НПО и фондации, финансирани от чубина и уличени в антибългарска дейност. Разследване на всички свързани със Сорос неправителствени структури. Забрана на финансирането от чужбина на религиозни организации, храмове и духовни училища.

4. Предаване на публичност на всички сключени сделки с държавна собственост. Разваляне на неизгодните за страната договори и концесии, на първо място концесиите за добив на злато и други ценни метали, договорите с енергоразпределителни и водоснабдителни дружества, които ограбват с милиарди евро годишно българския народ и обричат страната ни на глад и изостаналост. Стратегическите отрасли в икономиката (ВПК, ЕРД, водоснабдяване и др.) трябва да останат държавна собственост. Регламентиране с оглед националния интерес дейността на големите търговски вериги. Разследване на изнесените български капитали в чужбина.

5. Възраждане на българската индустрия и селско стопанство. Сътрудничество с българския национален капитал в борбата срещу олигархията, за осигуряване на независимо и ускорено развитие на българската икономика. Стимулиране на дребното предприемачество, особено в селското стопанство. Забрана дейността на офшорни фирми.

6. Възстановяване стабилността и независимостта на националната финансова система и премахване на Валутния борд. Прекратяване диктата на Световната банка и МВФ. Укрепване на лева и възстановяване регулативните правомощията на БНБ. Връщане на златните резерви в страната. Възстановяване на държавната кредитна и застрахователна система. Държавни пари се държат в държавни банки и държавно имущество се застрахова в държавни застрахователни дружества. Ниско лихвени кредити до 3% за насърчаване на предприемачеството. Премахване на „плоския данък“ и въвеждане на прогресивно подоходен данък.

7. Забрана продажбата на земеделска земя на чужденци. Оземляване на българските граждани, изявили желание да работят в селското стопанство. Възстановяване на напоителната система и благоустрояване на селскостопанските райони за държавна сметка. Ограничаване на собствеността върху селскостопанските земи до 2 хил. дка за частно лице и 10 хил. дка за фирма.

8. На основата на прекратяване ограбването от олигархични структури и стимулирането на производството рязко увеличаване доходите на българските граждани. Преференциално внимание върху пенсиите и заплатите на учителите.

9. Законността и общественият морал са основа предпоставка за функциониране на обществото. Решителна борба с организираната и битова престъпност. Създаване на държавно-обществен орган за борба с престъпността с широко участие на граждански организации. Привличане на обществеността и съюзите на запасните офицери в подбора и издигането на служителите на правоохранителните органи, контрола над дейността им и преодоляване на корупцията в тях.

10. Съд без давност по силата на извършения геноцид срещу българския народ за политици, държавни чиновници и облагодетелствали се лица, които с действията си са отговорни за съществуващото положение.

11. Опазването на българската природа и здравето на българските граждани. Забрана и криминализиране на ГМО. Пълна забрана на добива на газ по нетрадиционни способи (шистов газ, газ добиван от въглищните пластове под земята и др.). Рязко ограничаване използването на пластмасови изделия за битови нужди.

12. Демографска политика, поощряваща създаването на хармонично и балансирано семейство, стимулираща майчинството и възпитанието на интелигентно, здраво и трудолюбиво поколение. Отмяна на днешния ЗСУ.
13. Извеждане на здравеопазването от търговските отношения. Възстановяване на безплатното здравеопазване. Възпитание на ново поколение медицински работници, за които чувството за дълг и грижата за здравето на хората е основен мотив в дейността им. Обществен контрол върху лекарства и ваксини. Ваксиниране се извършва единствено при доброволно решение.

14. Извеждане на БНТ и БНР от партиен контрол. СЕМ да се замени с Обществен съвет от изявени български научни и културни дейци, избрани от големите творчески съюзи. Прекратяване практиката на политкоректност и забранени теми в българските медии. Пълна прозрачност относно собствениците на медии и капиталите, инвестирани в тях. Забрана за инвестиране в медиите на капитали с недоказан легален произход. Забрана на монопола в медиите. Делът на чуждите мажоритарни собственици в българските медии (радио, ТВ и преса) не може да надвишава 30 %.

15. Съхранение и развитие постиженията на българската култура, възраждане на българската традиция и морал. Възпитание у младото поколение на усет към здравото, традиционното и естетичното. Забрана на порнографията и пропагандата на сексуални отклонения, оттегляне от Истанбулската конвенция. Преодоляване на нискокачествените образци попкултура, на пошлото в живота и изкуството.
16. Не може да се гради чувство за национална отговорност сред хора непознаващи собствената си история. Възстановяване изучаването на българска история и литература като самостоятелна учебна дисциплина в училищата. Въвеждането на курс по българска история и култура като задължителна общообразователна дисциплина във всички висши и полувисши учебни заведения.
17. Възраждане ролята и значението на Българската православна църква.

18. Рязко съкращаване на административния апарат и прецизен подбор на държавните служители по квалификация, интелектуални и морални качества. Уволняване на лишените от качества партийни назначенци, както и на тези замесени в корупционни практики.

19. Възстановяване на националния суверенитет. Забрана функционирането на чужди военни бази и престоя на чужди войски на българска територия. Провеждане на независима външна политика, определяна единствено от националните интереси на България. Прекратяване на българските военни мисии в чужбина. Развитие на приятелство и сътрудничество с всички страни, които са заявили интерес да подобрят отношенията си с България. Засилване взаимоизгодните връзки и сътрудничество с балканските православни страни и Вишеградската група. За отмяна на антируските санкции.

20. Укрепване охраната на българската граница, недопускане на имигрантски наплив в страната.

21. Сътрудничество с президента Р. Радев за реализация на всички точки от нашата програма.