Видео Наука Общество САЩ

РОБОТИ УБИЙЦИ (видео)

Споделете в мрежата

ПРЕВОД: ЮЛИАНА ИЛИЕВА

Понякога технологията, която използваме, за да помогнем, може да бъде използвана и за нанасяне на вреда.

Системите със смъртоносни автономни оръжия (LAWs) или „ботове-убийци“ са независими роботизирани системи, които могат да търсят и атакуват цел въз основа на предварително програмирана информация. С помощта на изкуствен интелект е възможно те да идентифицират, избират и поразяват цели без необходимост от човешка намеса. Само алгоритмите определят дали LAW ще унищожи дадена цел.

Аргументите:
Ботове за нараняване
Проект предлага да бъде въведено правото за прилагане на смъртоносна сила чрез роботи от страна на полицейското управление на Сан Франциско (SFPD) като реакция при инциденти, при които рискът от загуба на живот на членове на обществото или служители е неизбежен и превишава всички други опции за прилагане на сила, достъпни за отдела.

Това предложение беше одобрено от Надзорния съвет на Сан Франциско с мнозинство в края на 2022 г.

Роботите са въоръжени с експлозиви и са проектирани да прекратяват човешкия живот – ако обстоятелствата са екстремни и всички други опити за спасяване или предотвратяване на загуба на невинни животи са приложени – при които заповедта за убийство, за разлика от автономните роботи на LAW, се издава чрез човешка намеса .

Въпреки това, не самите полицаи ще издават заповедта за убийство, те просто биха имали достъп, за да поискат използването им. Правомощията за разгръщане тогава ще бъдат само на няколко избрани и високопоставени офицери…

Обществената критика, включително тази от групи за защита на гражданските права и други полицейски групи, в крайна сметка доведе до отмяна на решението на борда само една седмица по-късно – като някои членове на борда отбелязаха, че след размисъл първоначалното решение, одобряващо използването на роботи, не е добре.

Въпреки отмяната, беше отбелязано, че Бордът е изпратил въпроса обратно на комисията за по-нататъшен преглед – което означава, че все още може да се даде разрешение за използването на смъртоносна сила, при определени обстоятелства впоследствие . Въпреки това се очаква публичното опровержение да бъде също толкова значително .

Бъдещето на ботовете – убийци
Въпреки че има две много противоположни гледни точки и причини зад тези гледни точки относно употребите за и против използването на смъртоносни роботи, трябва да се отбележи, че поне в обозримо бъдеще те никога няма да бъдат напълно автоматизирани. Винаги ще трябва да има елемент на човешко взаимодействие, независимо дали това е изграждане и програмиране на машината до издаване на заповед за убийство. Което означава, че винаги някой ще носи отговорност за своите действията.

Тъй като роботиката напредва всеки ден, това повдига въпроса, че ако малки дронове или механични кучета могат да се управляват дистанционно и тези машини могат да информират хората за ситуация, което им позволява да неутрализират ситуация – имаме ли изобщо нужда от роботи убийци?

Технологията обаче е мощен инструмент и тя става все по-напреднала. Ако използването на смъртоносни роботи се превърне в общоприета норма, тогава основите на дехуманизирането на дадена ситуация ще започнат да свидетелстват за десенсибилизирането на нацията и след като хората бъдат сведени до обекти, това ще бъде признак за дистопично обществото.

ВИДЕО: