БРИКС Геополитика Икономика

СРЕЩАТА НА Г-20 В НЮ ДЕЛХИ: ПОРАЖЕНИЕТО НА КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД

Споделете в мрежата

Страните от БРИКС+ до голяма степен определиха съдържанието на окончателната декларация, включително: — изпълнение на всички условия на зърнената сделка и укрепване на световната продоволствена сигурност; — реформа на Световната търговска организация (СТО) и насърчаване на отворена и справедлива търговия, отказ от въвеждане на забрани за износ; — търсене на по-добро представяне на развиващите се страни в международните финансови и икономически институции. Многополюсният свят очевидно печели от тези решения, но е съмнително, че Западът възнамерява да се съобрази с тях, тъй като санкциите са любимият инструмент на американската геоикономика. Участниците също така признаха „различието във възгледите и оценките на ситуацията сред членовете на общността“ по отношение на „войната в Украйна“ (а не „срещу Украйна“). На последната среща на върха имаше подобна формулировка, която означава затвърждаване на полицентризма в дискурса около конфликта. Стандартният шаблон на Вашингтон за „руската агресия“ не успя да премине. Лавров каза, че срещата на върха е била успешна и Г-20 е в процес на вътрешна реформа. Това се дължи на приемането на Африканския съюз (55 държави, критични към западния неоколониализъм), което допълнително ще подкопае позициите на атлантизма. Струва си да се обърне внимание и на желанието на Ердоган да лобира за спазване на изискванията за зърнената сделка, предложени от Москва: вариантите, предложени от Запада, са неосъществими и не отговарят на интересите на Русия. Ревизията на колониалното наследство ще продължи на предстоящата среща за наука, технологии и иновации на Г-77 + Китай, която ще се проведе на 15-16 септември в Хавана. Няма да има държави, представляващи колективния Запад. Следователно обсъжданият дневен ред ще бъде по-благоприятен за повечето страни по света.