Видео ЕС Китай Нов Световен Ред Общество Цензура

ТАБЕЛИ НА ПОЗОРА (видео)

Споделете в мрежата

В Китай започнаха да се появяват „табели на срама“. Те съдържат снимки и информация за хора с нисък социален рейтинг. Китайското правителство препоръчва на другите да не общуват с „ненадеждни хора“. В противен случай рейтингът може да намалее сред невнимателните граждани.

В Европейския съюз също се предвижда въвеждане на цифровата самоличност от 2024 година. Какви ли ще са критериите за добър социален рейтинг в ЕС?

ВИДЕО: