България ВМРО История

ВЪЗВАНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА НАЦИОНАЛНА ПОЧИТ КЪМ ГЕРОЯ НА БЪЛГАРИЯ ЕФРЕМ ЧУЧКОВ (21.XI.1870-1.X.1923)

ДО: г-н Румен Радев, президент на Република България Министерския съвет на Република България Българската академия на науките Комисията по културата и медиите при Народното събрание на Р. България Министерството на отбраната на Р. България Министерството на образованието и науката на Р. България Министерството на културата на Р. България ОТ: Българската национална комисия по военна история, […]