Война Геополитика НАТО Общество ООН Политика Русия САЩ Украйна

УКРАЙНА ВЪРВИ КЪМ ГЛАДНА СМЪРТ

Споделете в мрежата

АВТОР: М. ПАПАШОВ

Войната нанесе огромни щети на украинската икономика, която и преди инвазията беше проблемна.

Световната банка прогнозира, че бедността в Украйна ще се повиши от 5,5% от населението през 2021 г. до 25% през 2022 г., с големи рискове за спад, ако ситуацията с войната и енергийната сигурност се влоши.

412 промишлени предприятия, 810 училища и повече от 130 хиляди жилищни сгради са напълно унищожени, а много други са повредени. По данни на института KSE (Киевско училище по икономика) към началото на октомври общите преки загуби само на Украйна от разрушения и щети на инфраструктура възлизат на 127 милиарда долара.

Износът на Украйна е намалял с 24%, вносът – с 19%. Войната причини щети на всички сектори на икономиката и докато някои сектори – селско стопанство, търговия на дребно – бяха по-малко засегнати, други претърпяха катастрофални или дори пълни щети – например нефтопреработвателната промишленост, която напълно спря да работи.

Според Washington Post до август 2022 г. 63% от находищата на въглища, 11% от находищата на петрол, 20% от находищата на природен газ и 42% от залежите на метали са попаднали под контрола на Руската федерация. Една трета от всички електропреносни мрежи са повредени от руски атаки.

Инфлацията към септември възлиза на 24%, а до края на годината може да нарасне до 40%. Според резултатите от третото тримесечие на 2022 г. БВП на Украйна е намалял с 30% на годишна база, а според октомврийските прогнози на Световната банка общият спад до края на годината ще бъде 35%, което ще възлизат на 206 милиарда долара (въз основа на размера на БВП на Украйна в началото на 2022 г. от 588 милиарда).

Според Forbes разходите на Руската федерация за войната са около 400 милиона долара на ден; това са гигантски разходи. Дори след всички санкции, ограничения, загуба на пазарни дялове, приходите на Руската федерация от продажбата на петрол и газ са повече от $780 милиона на ден.

Военните разходи на Украйна, макар и много по-малко – според различни оценки, от 70 до 100 милиона долара на ден – са голям проблем, тъй като всички разрушения от тази война са в Украйна и страната няма износ, който да покрие всички разходи и щети. Съединените щати, ЕС и редица други страни предоставят на Украйна помощ не само с оръжие, но и с финанси.

Според украинския премиер Шмихал, за възстановяване на Украйна и нейната икономика са необходими най-малко 600 милиарда долара. Реално получената финансова помощ към днешна дата е 17,4 милиарда долара, което покрива текущите нужди на държавния бюджет само с 52%. В същото време, ако финансовата помощ на САЩ е 90% безвъзмездна помощ, то парите на Европейския съюз и МВФ са заеми, макар и при преференциална лихва.

На 2 октомври САЩ определиха нова процедура за финансова помощ на Украйна – месечни плащания в размер на $1,5 милиарда и изразиха надежда, че ЕС също ще плати подобна сума. На 25 октомври в Берлин ще се проведе международна конференция за възстановяването на Украйна, на която този въпрос ще бъде решен. Но в най-добрия случай тези 3 милиарда ще стигнат само да спасят Украйна от гладна смърт.