България Нов Световен Ред Общество Политика Русия Сорос Украйна Цензура

„ВСИЧКО Е ПОЗВОЛЕНО, АКО Е СРЕЩУ РУСИЯ“

Споделете в мрежата

АВТОР: КОНСТАНТИН В. КИСИМОВ

Побеснелите либерал-глобалисти напоследък се опитват да наложат нов етически кодекс – нещо от типа: „Всичко е позволено, ако е срещу Русия (или ако кажем, че е срещу Русия).“
Постепенно „целта оправдава средствата“ от спорна, съмнителна максима, искат да превърнат в от-само-себе-си-разбиращ се закон.
Аналогично: „Всичко е позволено, ако е срещу „хомофобията“ / „климатичните промени“/ „в името на борбата срещу COVID-19“, т.н., т.н. – каквото на тях им изнася. Отменят се установени човешки права, конституции, всякакви закони, всякаква вековно проверена етика. А за всеки, който се усъмни в правотата им, обявяват отново, че всякакво наказание е допустимо, при днешните обстоятелства: да бъде жив изгорен, като хората в Профсъюзния дом в Одеса, да бъде вкаран в списъците на „Миротворец“ и убит от техните „отряди за почистване“ (в българския фейсбук един демократо-украинстващ така пишеше – че е похвално да има такива отряди).
Да, ама масово човечеството не се връзва на тяхната манипулация. Предстои да разберат, че това да си повтарят, че всичко им е позволено, не прави в действителност всичко позволено. Вярвам, че ще понесат наказанието си за прекрачването на всички тези принципи, които днес се опитват да омаловажат – твърде големи са и не би било в принципите на вселенския ред да успеят.