ЕС Корпорации Наука Общество СЗО

ЕС РАЗРАБОТВА ПРОГРАМА ЗА ЧИПИРАНЕ НА ХОРА

Споделете в мрежата

ПРЕВОД: ЮЛИАНА ИЛИЕВА

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ:
ПУБЛИКУВАНО Е ПРОУЧВАНЕ за задължително имплантиране на чипове за ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС [2017]

ЕС иска да маркира своите граждани като ГОВЕДА И ТОВА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ОТ МАЙ 2023 г.

Адвокат Лиза, януари 2020

Източник https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/34cb538d-58b7-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en

Публикацията [от 2017 г.] е озаглавена:ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ОТДЕЛ ЗА ПОЛИТИКА A: ИКОНОМИЧЕСКА И НАУЧНА ПОЛИТИКА Използването на чипове за работниците

Резюме на изследването:Тази статия обяснява накратко технологията на RFID чиповите импланти; изследва текущи приложения; и разглежда правни, етични, здравни и въпроси на сигурността, свързани с потенциалната им употреба на работното място.

Този ​​документ е изготвен от Milieu/IOM Ltd по искане на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент (EMPL)

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
„Правни въпроси. Въпреки че и други законодателни актове са приложими , основните правни предизвикателства пред задължителното използване на RFID чипове на работното място изглежда произтичат от законодателството за защита на данните и правата на човека. “

Даже там, където използването на RFID чипове е било действително доброволно, това законодателство остава актуално, особено по отношение на защитата на данните. В случай на доброволно заявяване ще бъде необходимо да се гарантира, че използването е наистина доброволно и че не е нанесена вреда на тези лица, които са отказали имплантиране на чип, или че върху тях е бил оказван натиск (пряк или косвен) при покана за участие. “

„Етични съображения. В припокриване с правните аргументи, етичните опасения произтичат отчасти от членове 1 и 3 от Хартата на основните права на ЕС, свързани с неприкосновеността на човешкото достойнство и човешкото тяло.“

🛑ИЗМЕНЕНИЯ НА СЗО НА ДОГОВОРА ЗА ПАНДЕМИЯ
Ползата за глобалистите, които явно се стремят към микроконтрол на своите граждани са измененията от страна на СЗО на IHS /Договора за пандемията. IHHC се събра през януари, за да формализира промените в разпоредбите на СЗО и те могат да бъдат утвърдени до май 2023 г.

Тези изменения ЩЕ позволят суспендирането на членове 1 и 3 от Хартата на основните права на ЕС. По този начин се преодоляват правните и етични съображения при задължителното чипиране на гражданите на ЕС, които иначе биха били бариери за това ужасно неетично и аморално масово дамгосване на своите граждани. Без съмнение чипирането ще работи с паспорта на ваксина, който възнамеряват да пуснат. Публикувах това видео на друг подстег. Но сериозно се надявам то да бъде споделено с европейци, които все още не са мои читатели.

Найджъл Фараж: „Изказването на Тони Блеър в Давос е чисто зло“
https://twitter.com/Nigel_Farage/status/1616187454402494465?s=20

ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ
„Допълнителни етични въпроси са свързани със здравето и безопасността; ефикасност на Тематичен отдел А: Икономическата и научна политика на 8 PE 614.209 технологията като сигурна система; справедливост и избор; и (отново в паралел с правните въпроси) религиозни опасения.“

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО
Самото проучване идентифицира рискове за здравето и безопасността.
„Опасения за здравето и безопасността. Бяха изразени опасения относно здравето и безопасността на имплантираните с RFID чипове в четири основни области: канцерогенност; миграция; взаимодействия с ЯМР сигнали и влияние върху фармацевтичната ефективност. Не са провеждани систематични проучвания за въздействието върху здравето на хората, които ги носят. Има редица съобщения за канцерогенни ефекти,
главно в специфични видове мишки. Въпреки това изглежда, че това вероятно отразява уникалната чувствителност на тези видове и не е трансвидово явление. Потенциалните механизми предполагат, че подобни ефекти при хора са малко вероятни (въпреки че понастоящем е невъзможно да се отхвърлят напълно с настоящото състояние на познанието). Проучванията на потенциалните взаимодействия между MRI сканиране и чип импланти изглежда са изключили всякакви значими ефекти, въпреки че локалните детайли на сканирането могат да бъдат физически маскирани от чипа, разположен над целевата област.

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ, ЩЕ ПОСТАВИМ ЧИПА ВИ НА ДРУГИ МЯСТО
Този ​​проблем може лесно да бъде преодолян чрез вмъкване на чипове в области на тялото, където е малко вероятно да се изискват сканирания. Предполага се, че междувидовите различия в характеристиките на подкожните слоеве правят значителната миграция малко вероятна, въпреки че това не може да бъде категорично изключено.

КЪДЕ Е НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО ЗА ЧИПИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ?
Ранните доклади за имплантирани чипове предполагаха горната част на ръката като място за въвеждане чрез инжекция, въпреки че при по-новите версии предпочитано място беше участъкът от кожа между палеца и първия пръст (обикновено на лявата ръка при индивиди с доминираща дясна ръка). Това има предимството да бъде сравнително незабележимо, както и може би по-малко вероятно да се натъкне на значителна миграция поради анатомични ограничения в сравнение с горната част на ръката.

RFID ЕТИКЕТИ в обращение във фармацевтичните продукти
Проучването посочва страничен ефект, който може да дойде от объркването на RFID етикетите във фармацевтичните продукти, които европейският гражданин е приел, ако съм прочела това правилно.

ПРОБЛЕМИ СЪС СИГУРНОСТТА
Авторите изглеждат загрижени, че някой може да заобиколи тяхната система за чипиране чрез клониране, деактивиране, модифициране на тагове и подслушване… НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕЛА.

Възможни проблеми със сигурността. Изглежда, че в момента RFID чип технологията (която по същество е подобна на тази, използвана в кредитни карти и подобни системи за смарт карти) не е напълно сигурна. Съмнения относно сигурността включват подслушване; клониране; деактивиране; и неупълномощена промяна на означението. Въпреки че от първоначалното им развитие има редица схеми, насърчавани за повишаване на тяхната сигурност, обикновено с някаква форма на криптиране, изглежда от литературата, че всяка идея е бързо последвана от други изследователи, съобщаващи за някакъв начин за нарушаване на предложената мярка за сигурност..

ПАСИВЕН ИЛИ АКТИВЕН. ТРЯБВА ЛИ ДА ВКЛЮЧВАМЕ ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЗА ДА МОЖЕ ЧИПЪТ ИМ ДА ЧЕТЕ/ПИШЕ?
Имплантируемите RFID чипове могат да бъдат пасивни – проектирани да бъдат „само за четене“ – или активни, където данните могат да се съхраняват на чипа и устройството има възможност за „четене и запис“. Въпреки че се предлагат и чипове, които предават сигнал (което им позволява да се използват за проследяване на приложения), изискванията за захранване за такива устройства означават, че те трябва да бъдат с по-голям размер (да съдържат батерия, способна да съхранява и осигурява необходимата мощност) или трябва да бъде свързан към отделен източник на захранване. И двата фактора смекчават тяхната готова употреба като имплантирани устройства. В този документ се разглеждат само пасивните устройства, въпреки че много от съображенията относно тяхното използване ще се отнасят и за активните устройства.

КОЛКО СА УДОБНИ ТЕЗИ ЧИПОВЕ
Чипът се състои от три части: интегрална схема, средство за получаване на захранване от четеца и антена за приемане на сигнали от и предаване на сигнали към четец.“

За употреба от хора (и животни) те трябва да бъдат капсулирани в биосъвместим материал (обикновено форма на стъкло). Неимплантируемите устройства, използвани за търговски приложения или приложения върху животни, могат да бъдат капсулирани в полимери, които не са подходящи за имплантиране при хора. Материалът на чипа в контакт с човешка тъкан не трябва да уврежда, възпалява или променя състава на тази тъкан. Трябва да се избягват нежелани локални или системни ефекти в човешкото тяло. Освен това химическата стабилност на капсулиращата опаковка е от съществено значение, с добра устойчивост на атаки от суровата вътрешна среда. Вътре в човешкото тяло протичат хидролитични, окислителни и ензимни механизми, които могат да променят химичната структура на полимерите, което води до биоразграждане (Donaldson, 1976).

ЕВРОПЕЙЦИТЕ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В МРЕЖА ЧРЕЗ ЧИПОВЕТЕ
RFID чиповете се използват като част от система, която има четири съставни части: • RFID чипът (известен също като таг [знак]) съхранява информация за чипираното лице и изпраща тази информация обратно към четеца, когато се получи сигнал с правилната честота изпратено до чипа от RFID четеца за запитване.“

„Тъй като това е ПРЕДАВАТЕЛ и РЕСПОНДЕНТ, RFID чиповете се класифицират като „транспондери“. Както беше отбелязано по-горе, има две основни категории чипове. Пасивният чип получава своята електрическа енергия от електромагнитните вълни, излъчвани от RFID четеца.“

Активният чип има собствена батерия, която има тенденция да ограничава неговия полезен живот и добавя допълнителни компоненти, които да се съдържат в устройството. И двата вида чипове имат собствена антена (или намотка).

•RFID четецът е устройство, което излъчва електромагнитен сигнал, на който всеки RFID чип в обхвата и работещ на същата честота ще реагира. Черпейки мощността си от този сигнал, RFID чипът ще отговори с криптиран сигнал. RFID четецът ще декодира това и ще предаде получената информация към мрежа.

•МРЕЖАТА получава дешифрираната информация от четеца и я предава на компютър за обработка. Понякога вместо мрежа се използва прост интерфейс между компютъра и четеца.

•КОМПЮТЪРЪТ ”(наричан още хост или контролер) контролира RFID четеца със софтуерни контроли. Той обработва информацията, получена от мрежата, за да позволи на оператора да вземе решение.

Е, докато Оксфорд и Лондон се борят с 15-минутния град, а цяла Шотландия се сблъсква с 20-минутния град, то всички те биха могли да намерят малко утеха за Брекзит.

🛑Европейците трябва да споделят тази информация, защото тя беше определена като теория на конспирацията.

Изглежда, че Европейският съюз има всички намерения да тръгне по този тъмен път. Бариерите пред маркирането на нейните граждани като добитък ще паднат, ако се приемат измененията на СЗО в Договора за пандемия IHS.

Правилният отговор на тази информация би бил да се изиска незабавно да бъдат отменени законодателните актове във всяка страна, които се позовават на първоначалния договор за IHR през 2005 г., като се започне с Италия, доколкото тя има възприемчив министър-председател в лицето на Мелони.

https://lawyerlisa.substack.com/p/eu-parliament-mandatory-chip-implants