България Посока

Смазано е машинното гласуване в България, две оставки в ЦИК в знак на протест

Споделете в мрежата

Българската машина за гласуване бе брутално отхвърлена след успешен тактически ход – наетата юридическа кантора е допуснала техническа грешка. Аз изказвам личното си съмнение дали тази грешка е случайна, след като съдебната система се задейства толкова бързо във взимането на решение против консорциума. За други дела, в които жалещите са физически или юридически лица, но в спор без намеса на корпоративни интереси – те се проточват с години.

От Консорциум „Български машини за гласуване“ постъпи официално писмо, разпратено вероятно и до други медии, което публикувам без редакторска намеса:

Изявление от разработчиците на българската машина за гласуване

Бихме искали да запознаем медиите в България, а чрез тях и всеки български гражданин, който има желание за промяна чрез честни и демократични избори, със създадената от български екип от изобретатели, между които известни учени от Българската академия на науките, българска машина за гласуване.

Машината е създадена така че да не може да блокира по време на изборния процес, с батерия която може да издържи 16 часа без прекъсване, през целия изборен ден, само с едно зареждане. Също така е снабдена със система от последно поколение за безконтактно отключване с карта, за избягване на всякакво възможно забавяне процеса на гласуване. Софтуера на машината е създаден по начин, непозволяващ промяната на нито един отчетен глас, същевременно с това използването й е изключително опростено, позволяващо на всеки, без значение от възраст и компютърни познания, да може да използва правото си на глас през това достижение на българската тегнологична мисъл, за максимално кратко време. Средно, гласуването на машината отнема от 20 до 30 секунди. След края на изборния ден, машината изкрарва подробен отчет за точния брой гласували, имената на партиите участници в изборния процес, техните кандидати, както и точния брой гласували за всеки един от тях.

Българската машина за гласуване предстои да бъде представена на международно ниво и ще бъде кандидатстваща по обществените поръчки за производство и доставка на машини за гласуване във всички страни по света, където изборния процес позволява машинно гласуване.

Към момента, кандидастването на българската машина за гласуване, по обществена поръчка с идентификатор 04312-2020-0001 с възложител Централна Избирателна Комисия е спряно, като е взето решение от гореспоменатата комисия за отстраняването от процедурата за кандидатстване по обществената поръчка на Консорциум „Български машини за гласуване“. Официалните доводи за отстраняването на консорциума от страна на работната група към ЦИК е ненадлежно представяне на документите за кандидастване по обществената поръчка, за подаването на които е ангажирана адвокатска кантора „Динова, Русев и съдружници“, чиито юристи поради техническа грешка изпращат в електронната система за обществени поръчки две оферти от страна на Консорциум „Български машини за гласуване“.

От дата 21.12.2020 г., консорциума обжалва решението на ЦИК пред Върховния Административен Съд. На 12.01.2021 г. тричленен състав на съда отхвърли жалбата против решение на ЦИК № 1921-НС от 16.12.2020 г. в частта му по т. II-2, с която консорциумът „Български машини за гласуване“ е отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на машини за гласуване. Позволете да добавим също и особените мнения от страна на членове на самата комисия и последвалите оставки на едни от най-старите и уважавани членове на ЦИК, а именно господата Ивков и Николов от работната група за машинно гласуване, несъгласни с решението за отстраняване.

Бихме искали да изкажем своето възмущение от липсата на прозрачност в процеса за кандидастване по тази обществена поръчка, чиято реализация ще окаже ключова роля в предстоящите парламентарни избори през 2021 г.

Същевременно, бихме искали да изкажем своята благодарност към всички включили се в създаването на българската машина за гласуване, между които блестят имената на светилата на българската наука – вече покойните академици Благовест Сендов и Стефан Воденичаров – дългогодишен председател на Българската академия на науките.

С уважение,
Консорциум „Български машини за гласуване“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *